دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کاردانش

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

متن نامه

پیوست ۱

پیوست ۲

جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش

بخشنامه  شماره ۱۳۶۱۳۰ مورخ ۹۵/۸/۲ و  جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلیی شاخه کاردانش

بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۱۱۴۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیرفنی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال ۹۶-۹۵


مهارت های پیشنهادی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

جدول عناوین و مشخصات دروس پایه و مهارتی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش

 جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه – شاخه کاردانشبارم بندی مهارت ها

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد ۸۳-۱۱/۳ ف ه

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳

بارم بندی تمام مهارت های کامپیوتر شاخه کاردانش


تقویم اجرایی کاردانش

کاربر ایلوسترتور کاربر کورل دراو رایانه کار پیشرفته رایانه کار مقدماتی فلش
کاربر تولید محتوا وب مقدماتی وب پیشرفته طراح امور گرافیکی شهروند الکترونیکی
کاربر رایانه (۹ ساعته) کاربر نرم افزار اداری کاربر دایرکتور

سایر

وضعیت ارائه کتابهای دروس انتخابی کاربرد فناوری های نوین و مدیریت تولید در هریک از رشته های مهارتی

برنامه درسی (استاندارد آموزش)درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی


نرم افزارهای مورد نیاز رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

پایه دوازدهم

پایه یازدهم

پایه دهم

MySQL

Windows 7 Open Office 3.1

Adobe Flash CS4 Professional

Debian-7.4.0-i386 Office 2007

Adobe Director 11

VMware Workstation 10

Photoshop CS4

Autodesk Maya 2016

Microsoft Visual Studio 6.0

Visio 2007

Adobe After Effects cc2015

Open Office 3.1

One not 2007

Adobe Premiere Pro CS3 Portable

 (توضیح پایین)Adobe Premiere Pro CS3

Office 2007

رمز فایل: www.4download.ir

Share point

Snagit 10

Visio 2007

Adobe Captivate 7 One not 2007

WampServer 3

Share point

Adobe Dreamweaver CS5 ME

Snagit 9.0

Adobe Audition 3

Adobe Premiere Pro CS3

Adobe Dreamweaver CS5 ME

CorelDRAW X3

Adobe Illustrator cc2014

درباره نصب پریمیر CS3 :

 ابتدا نرم افزار را با سریال نامبر زیر نصب کنید:
۱۳۲۵-۱۳۱۳-۷۸۵۱-۳۱۳۹-۷۱۱۷-۷۱۷۰
بعد از نصب نرم افزار فایل Premiere.dll موجود در پوشه Crack را در پوشه نصب برنامه جایگزین کنید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.