دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کاردانش

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

متن نامه

پیوست ۱

پیوست ۲

جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش

بخشنامه  شماره ۱۳۶۱۳۰ مورخ ۹۵/۸/۲ و  جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلیی شاخه کاردانش

بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۱۱۴۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیرفنی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال ۹۶-۹۵

مهارت های پیشنهادی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

جدول عناوین و مشخصات دروس پایه و مهارتی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش

 جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه – شاخه کاردانش

 

استانداردهای قابل ارایه در پایه دهم

استاندارد مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳ (۹ ساعت در هفته برای رشته هایی نظیر حسابداری مالی)

استاندارد مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۸۳-۱۱/۳ ف ه (۶ ساعت در هفته برای رشته هایی نظیر عکاسی و مدیریت امور خانواده)

استاندارد رایانه کار مقدماتی با کد رشته ۹۱-۱۵/۱/۱ -ف ه (۱۳ ساعت در هفته برای تمامی رشته های کامپیوتر در پایه دهم)

استاندارد طراح امور گرافیکی با رایانه با کد رشته ۸۷ – ۱۵/۲ – ف ه (۷ ساعت در هفته برای تمامی رشته های کامپیوتر در پایه دهم)

 

استانداردهای رشته

  • استانداردهای رشته برنامه نویس پایگاه داده شاخه کاردانش
  • استانداردهای رشته برنامه نویسی بازی های رایانه ای شاخه کاردانش
  • استانداردهای رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش
  • استانداردهای رشته طراحی و توسعه صفحات وب شاخه کاردانش
  • استانداردهای رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای شاخه کاردانش

 

 

بارم بندی مهارت ها

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد ۸۳-۱۱/۳ ف ه

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳

بارم بندی تمام مهارت های کامپیوتر شاخه کاردانش

 

سایر

وضعیت ارائه کتابهای دروس انتخابی کاربرد فناوری های نوین و مدیریت تولید در هریک از رشته های مهارتی

برنامه درسی (استاندارد آموزش)درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.