دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تماس با ما

رایانامه:

گروه آموزشی رایانه فنی و حرفه ای: dck.sbf@medu.ir
گروه آموزشی رایانه کاردانش:          dck.sbk@medu.ir

نشانی: زاهدان، خیابان شریعتی جنوبی، جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت

کد پستی: ۹۸۱۳۶۱۷۷۱۶

تلفن تماس: ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۴ و ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۷

دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۲۶

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.