دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

آموزش مهارت اقدام پژوهی و درس پژوهی (ارسال مقالات)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان در زمینه درس پژوهی و اقدام پژوهی

عنوان فعالیت: برگزاری کارگاه آنلاین درس پژوهی و اقدام پژوهی 

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به مناطق، فراهم نمودن بستر سخت افزاری و نرم افزاری جهت شرکت در کارگاه 

تاریخ شروع فعالیت: ۲۱آذر ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان اسفند ۱۳۹۸

امتیاز: ۱۰

شرح فعالیت:

با توجه به اینکه یکی از محورهای برنامه عملیاتی، آموزش مهارت اقدام پژوهی و درس پژوهی می باشد در همین راستا گروه آموزشی کامپیوتر فنی وحرفه ای و کاردانش نسبت به برگزاری دو کارگاه آنلاین در این زمینه اقدام نموده است.

کارگاه آنلاین درس پژوهی در تاریخ ۲۱ آذر ماه۹۸ برگزارگردید و کارگاه آنلاین اقدام پژوهی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۸ برگزار می گردد.

هنرآموزان محترمی که در  دو زمینه فوق مقالاتی جهت ارائه دارند لطفا مقالات خود را به نشانی dck.sbf@medu.ir  ارسال نمایند

پوسته Mission News توسط Compete Themes.