دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تولید محتوای الکترونیکی(کلیپ و مجله الکترونیکی) بامحوریت کیفیت بخشی

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: تولید محتوای الکترونیکی،کلیپ آموزشی، فیلم کوتاه سه دقیقه ای و یا مجله الکترونیک با محوریت کیفیت بخشی

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به مناطق، تجمیع آثار و انتخاب برترین آنها و معرفی در وب سایت استان،ارسال برترین آثار به دبیر خانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

امتیاز: ۱۰

شرح فعالیت:

با توجه به اینکه یکی از محورهای برنامه عملیاتی، تولید محتوای الکترونیکی،کلیپ آموزشی، فیلم کوتاه می باشد، دبیرخانه کشوری راهبری کامپیوتر اقدام به فراخوان جهت تهیه آثار توسط هنراموزان محترم سراسر کشور نموده است. شیوه نامه متعاقباً اعلام می شود.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.