دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طراحی نمونه سوالات فنی حرفه ای (شایستگی محور) و استاندارد”طراحی امور گرافیکی “

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: طراحی نمونه سوالات فنی و حرفه ای با رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به مناطق، تقسیم کتاب، تجمیع سوالات و تهیه بانک سوال و ارسال آن به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آذرماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان دی ماه ۱۳۹۸

امتیاز: ۱۰

شرح فعالیت:

گروه آموزشی کامپیوتر شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد، نسبت به تهیه ی بانک سوال با رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از کتاب «تجارت الکترونیک و امنیت شبکه»  و استاندارد «طراحی امور گرافیکی با رایانه »اقدام نماید. شایسته است تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی به هنرآموزان مربوطه، طبق جدول تقسیم بندی که در وب سایت  قراردارد ،صورت پذیرد. هنرآموزان محترم می بایست نمونه سوالات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۰ به  ایمیل گروه فنی  به نشانی dck.sbf@medu.ir  و گروه کاردانش به نشانی dck.sbk@medu.ir ارسال نمایند.

فرم های مورد نیاز طراحی سوال

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.