دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تهیه مجموعه نرم افزار ومطالب کاربردی

عنوان برنامه:  توسعه داده ها و اطلاعات

هدف کلی: به روزآوری آمار و اطلاعات

اهداف جزئی: اطلاع رسانی ایجاد تعامل وهماهنگ بین گروههای آموزشی استان ها و ترغیب آنها برای همکاری با دبیرخانه

عنوان فعالیت:تهیه مجموعه نرم افزار  در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به سرگروه های مناطق و هنرآموزان، جمع آوری منابع و مطالب، اطلاع رسانی به مناطق جهت استفاده از منابع آماده شده در وب سایت دبیرخانه  از طریق وب سایت استانی و بخشنامه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان آذر ماه ۱۳۹۸

شرح فعالیت: گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش سیستان و بلوچستان و دبیرخانه کشوری کامپیوتر به منظور استفاده هنرآموزان محترم اقدام به گردآوری مجموعه نرم افزارهای قابل استفاده در رشته های مختلف شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش نموده است. هنرآموزان می توانند با مراجعه به وب سایت گروه استانی و یا دبیرخانه کشوری کامپیوتر به آدرس اقدام به دانلود و استفاده از این منابع نمایند.

لینک مجموعه نرم افزارهای مورد نیاز در وب سایت استان

لینک وب سایت دبیرخانه کشوری کامپیوتر

پوسته Mission News توسط Compete Themes.