دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تحلیل و بررسی کتاب تجارت الکترونیک(فنی حرفه ای)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: شناسایی مشکلات کتابهای درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: تحلیل و بررسی  کتاب های درسی

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به کلیه سرگروههای استانی،تقسیم کتاب ، جمع آوری و بررسی  ارسال به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

امتیاز: ۱۰ 

شیوه نامه و شرح فعالیت:

با توجه به تغییر کتاب و پودمانی شدن آن ، به منظور شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی جهت بهبود و ارتقاء سطح علمی و آموزشی ، گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود و طبق تقسیم بندی دبیرخانه کشوری کامپیوتر اقدام به تحلیل کتاب ” تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ” مربوط به پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار  با کد  ۲۱۲۲۹۰ نموده است. تحلیل کتاب بر اساس فرم تحلیل انجام شود

پوسته Mission News توسط Compete Themes.