دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری کارگاههای آموزشی

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش 

هدف کلی: کیفیت بخشی آموزشی

اهداف جزئی: ایجاد فضای مناسب برای فعالیت گروههای آموزشی استان ها

عنوان فعالیت:برگزاری کارگاههای آموزشی  ویژه هنرآموزان

نحوه ارائه فعالیت: برنامه ریزی و زمانبندی کارگاه های در بازه های مشخص، اطلاع رسانی به هنرآموزان مناطق، هماهنگی با مدرس و موضوع کارگاه، برگزاری کارگاه در تاریخ و زمان مشخص شده، تهیه گزارش کارگاه و قراردادن در وب سایت، ثبت کارگاه در پورتال همگام دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان فروردین ۱۳۹۹

امتیاز: ۶ ( مخصوص ارزشیابی سرگروه های مناطق)

شرح فعالیت:

استان: یکی از برنامه های هرساله گروه های آموزشی استان برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه هنرآموزان کامپیوتر این استان می باشد. در این کارگاه ها که با محوریت آموزش همکاران در زمینه های مختلف برگزار می شود، علاوه بر مطرح کردن موضوعات آموزشی به طرح مسائلی از قبیل مشکلات واحدهای آموزشی و راهنمایی و هدایت هنرآموزان پرداخته می شود. از این رو گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرایی شدن برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری ۳ کارگاه آموزشی به صورت حضوری، ۱ کارگاه آنلاین کشوری و همچنین یه دوره ضمن خدمت حضوری نموده است که شرح آن ها در لینک های ذیل آمده است.

کارگاه آموزشی جلسه اول (۹۸/۰۸/۳۰) – با موضوع: آشنایی و کار با نرم افزار Adobe animate

کارگاه آموزشی جلسه دوم (۹۸/۱۰/۱۹) –  با موضوع:

کارگاه آموزشی جلسه سوم (۹۸/۱۲/۱۵) – با موضوع:

کارگاه آموزشی آنلاین کشوری (۹۸/۹/۲۱) – با موضوع: درس پژوهی

مناطق: سرگروه های محترم مناطق می توانند با هماهنگی اداره محل خدمت خود نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی جهت دانش افزایی هنرآموزان منطقه اقدام نمایند. سرگروه های مناطق با توجه به تعداد هنرآموزان منطقه تحت پوشش خود بین ۱ تا ۳ کارگاه آموزشی در طول سال تحصیلی می توانند برگزار نمایند. انتخاب موضوع به عهده سرگروه منطقه و با توجه به نیاز همکاران آن منتطقه تعیین می گردد. لازم به ذکر است حتما پس از پایان کارگاه گزارش مکتوب آن به گروه استان ارسال تا در فرم ارزشیابی سرگروه های مناطق لحاظ گردد.

گزارش کارگاهها

پوسته Mission News توسط Compete Themes.