دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بروز رسانی وب سایت

عنوان برنامه:  توسعه داده ها و اطلاعات

هدف کلی: به روزآوری آمار و اطلاعات

اهداف جزئی: اطلاع رسانی ایجاد تعامل وهماهنگ بین گروههای آموزشی استان ها و ترغیب آنها برای همکاری با دبیر خانه

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به مناطق، گردآوری و جمع بندی آثار، تجمیع نظرات و تحلیل آن ها و ارسال به دبیرخانه

عنوان فعالیت: به روز رسانی وب سایت گروه استانی

تاریخ شروع فعالیت: اول مهر ماه۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان خرداد ماه  ۱۳۹۹

امتیاز: ۱۰ (ویژه سرگروه های مناطق)

شیوه نامه و شرح فعالیت:

گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش استان در راستای برنامه عملیاتی سالیانه خود اقدام به بروزرسانی و درج اخبار، اطلاعیه ها، منابع مورد نیاز آموزش و . . . می نماید.

بر همین اساس، سرگروه های محترم مناطق موظفند اقدام به راه اندازی وب سایت و یا وبلاگ منطقه نمایند. این وب سایت یا وبلاگ راه ارتباطی میان سرگروه منطقه با هنرآموزان همان منطقه می باشد. اخبار و اطلاعیه های منطقه، برنامه کارگاه های آموزشی منطقه و دیگر موارد مربوط به منطقه در این وب سایت قرار میگیرد.

از آنجایی که پورتال همگام امکانات خوبی جهت ایجاد و مدیریت وب سایت با دامنه وزارتی ارائه می کند، سرگروه های محترم می توانند با هماهنگی فن آوری اداره نسبت به استفاده از این قابلیت اقدام نمایند.

بدیهی است این بند یکی از موارد ارزشیابی سرگروه های مناطق می باشد و امتیاز آن در فرم ارزیابی مناطق لحاظ می شود

پوسته Mission News توسط Compete Themes.