دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کتاب ها و منابع مورد نیاز تدریس استانداردها

رشته مهارتی تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید محتوای الکترونیکی با کد ۱-۶۲۷۲ متولی وزارت ارشاد


رشته مهارتی طراحی و توسعه صفحات وب با کد ۱-۶۲۷۳ متولی وزارت ارشاد: 


رشته مهارتی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای با کد ۱-۶۲۳۲ متولی وزارت ارشاد: 

پایه یازدهم:

پایه دوازدهم:

پوسته Mission News توسط Compete Themes.