دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کتاب ها و منابع مورد نیاز تدریس استانداردها (بروزشده در ۱۷ شهریور ۹۹)

رشته مهارتی تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید محتوای آموزش الکترونیکی با کد(۹۱۱۲۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی با کد(۹۱۱۲۵) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید محتوای الکترونیکی با کد ۱-۶۲۷۲ متولی وزارت ارشاد


رشته مهارتی تصویر سازی دیجیتالی با کد (۹۱۱۲۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای با کد ۱-۶۲۳۲ متولی وزارت ارشاد: 

پایه یازدهم:

پایه دوازدهم:


متفرقه:

پوسته Mission News توسط Compete Themes.