دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نرم افزارهای مورد نیاز

پایه دوازدهم

پایه یازدهم

پایه دهم

MySQL

Windows 7 Open Office 3.1

Apache OpenOffice 4.2.0

Adobe Flash CS4 Professional

Debian-7.4.0-i386 Office 2007

Adobe Director 11

VMware Workstation 10

VMware Workstation 11

VMware Workstation 12

VMware Workstation 14

VMware Workstation Pro 15.5

Visio 2007

WampServer 3

One not 2007

Adobe Premiere Pro CS3 Portable

 (توضیح پایین)Adobe Premiere Pro CS3

Office 2007

رمز فایل: www.4download.ir

Share point

Snagit 10

 Snagit 2020

Visio 2007

Adobe Photoshop CS4 (ME) 11.0

Adobe Photoshop CS5.1 (ME) 12.1

Adobe Photoshop CS6 v13.1.2 2016

 Adobe Photoshop CC v14

Adobe Photoshop CC v15.0

Adobe Photoshop CC 2015 v16

 Adobe Photoshop CC v17

Adobe Photoshop CC 2017 v18

Adobe Photoshop CC 2018 v19

Adobe Photoshop CC 2019 v20

Adobe Photoshop CC 2020 v21

Adobe Captivate 7 One not 2007

   آموزش نصب Autodesk Maya 2013

Autodesk Maya 2014

Autodesk Maya 2015

Autodesk Maya 2016

Autodesk Maya 2017

Autodesk Maya 2018

Autodesk Maya 2019

Share point

Snagit 9.0

Microsoft Visual Studio 6.0

(Adobe After Effects CC 2014 (v.13

Adobe After Effects CC 2015 v.13.5

Adobe After Effects CC 2017 v14.1

 Adobe After Effects CC 2018 v15.0

Adobe After Effects CC 2019 v16

Adobe After Effects CC 2020 v17.0

Adobe Premiere Pro CS3

Adobe Dreamweaver CS4 ME

Adobe Dreamweaver CS5 ME

Adobe Dreamweaver CS6 v12

 Adobe Dreamweaver CC V13

Adobe Dreamweaver CC 2014 v14

Adobe Dreamweaver CC 2014 v15

Adobe Dreamweaver CC 2015 v16

Adobe Dreamweaver CC 2017 v17

Adobe Dreamweaver CC 2018 v18

Adobe Dreamweaver CC 2019 v19

Adobe Dreamweaver CC 2020 v20

CorelDRAW X3

Adobe Illustrator cc2014

Adobe Animate CC 2017

Adobe Animate CC 2018

Adobe Animate CC 2019

Adobe Animate CC 2020

ArcSoft MediaConverter ۸

درباره نصب پریمیر CS3 :

 ابتدا نرم افزار را با سریال نامبر زیر نصب کنید:
۱۳۲۵-۱۳۱۳-۷۸۵۱-۳۱۳۹-۷۱۱۷-۷۱۷۰
بعد از نصب نرم افزار فایل Premiere.dll موجود در پوشه Crack را در پوشه نصب برنامه جایگزین کنید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.