دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استاندارهای رشته های مهارتی

رشته مهارتی تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تصویر سازی دیجیتالی با کد


رشته مهارتی تولید محتوای الکترونیکی با کد ۱-۶۲۷۲ متولی وزارت ارشاد


رشته مهارتی طراحی و توسعه صفحات وب با کد ۱-۶۲۷۳ متولی وزارت ارشاد: 


رشته مهارتی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای با کد ۱-۶۲۳۲ متولی وزارت ارشاد: 


رشته مهارتی عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای با کد (۱- ۶۱۳۸) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی برنامه نویسی بازی های رایانه ای با کد (۱-۶۱۳۷) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی برنامه نویس پایگاه داده با کد ( ۱-۶۱۴۰ ) متولی سازمان فنی و حرفه ای:استانداردهای متفرقه:

پوسته Mission News توسط Compete Themes.