دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استاندارهای رشته های مهارتی (بروزشده در ۲۵ شهریور ۹۹)

رشته مهارتی تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید محتوای آموزش الکترونیکی با کد(۹۱۱۲۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی با کد(۹۱۱۲۵) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تصویر سازی دیجیتالی با کد (۹۱۱۲۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی تولید محتوای الکترونیکی با کد ۱-۶۲۷۲ متولی وزارت ارشاد


رشته مهارتی طراحی و توسعه صفحات وب با کد ۱-۶۲۷۳ متولی وزارت ارشاد: 


رشته مهارتی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای با کد ۱-۶۲۳۲ متولی وزارت ارشاد: 


رشته مهارتی عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای با کد (۱- ۶۱۳۸) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی برنامه نویسی بازی های رایانه ای با کد (۱-۶۱۳۷) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی برنامه نویس پایگاه داده با کد ( ۱-۶۱۴۰ ) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


رشته مهارتی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده با کد(۹۴۱۰۱) متولی سازمان فنی و حرفه ای:


استانداردهای متفرقه:

پوسته Mission News توسط Compete Themes.