دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طراحی نمونه سوال (فنی و حرفه ای)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: طراحی نمونه سوالات فنی و حرفه ای با رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به مناطق، تقسیم کتاب، تجمیع سوالات و تهیه بانک سوال و ارسال آن به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان دی ماه ۱۳۹۷

امتیاز: ۱۰

شرح فعالیت:

گروه آموزشی کامپیوتر شاخه ی فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد، نسبت به تهیه ی بانک سوال با رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از کتاب «نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای» اقدام نماید. شایسته است تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی به هنرآموزان مربوطه، طبق جدول تقسیم بندی ذیل صورت پذیرد. هنرآموزان محترم می بایست نمونه سوالات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۱ به نشانی ایمیل dck.sbf@medu.ir ارسال نمایند.

لازم به ذکر است، هنرآموزان محترمی که در سنوات گذشته تدریس این کتاب را بر عهده داشته اند نیز نسبت به ارسال نمونه سوالات از تمام پودمان های مورد ارزیابی سال های تحصیلی گذشته اقدام نمایند.

پودمان  ۱ پودمان  ۲ پودمان  ۳ پودمان ۴ پودمان  ۵
    چابهار

زهک

سیب وسوران

زابل

نیکشهر

دشتیاری

سراوان

هیرمند

راسک

بمپور

ناحیه ۱ زاهدان

خاش

کنارک

ناحیه ۲ زاهدان

ایرانشهر

نیمروز

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.