دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تهیه مجموعه نرم افزار

عنوان برنامه:  توسعه داده ها و اطلاعات

هدف کلی: به روزآوری آمار و اطلاعات

اهداف جزئی: اطلاع رسانی ایجاد تعامل وهماهنگ بین گروههای آموزشی استان ها و ترغیب آنها برای همکاری با دبیرخانه

عنوان فعالیت:تهیه مجموعه نرم افزار  در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به سرگروه های مناطق و هنرآموزان، جمع آوری منابع و مطالب، اطلاع رسانی به مناطق جهت استفاده از منابع آماده شده در وب سایت دبیرخانه  از طریق وب سایت استانی و بخشنامه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان آذر ماه ۱۳۹۷

شرح فعالیت: گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش سیستان و بلوچستان و دبیرخانه کشوری کامپیوتر به منظور استفاده هنرآموزان محترم اقدام به گردآوری مجموعه نرم افزارهای قابل استفاده در رشته های مختلف شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش نموده است. هنرآموزان می توانند با مراجعه به وب سایت گروه استانی و یا دبیرخانه کشوری کامپیوتر به آدرس اقدام به دانلود و استفاده از این منابع نمایند.

لینک مجموعه نرم افزارهای مورد نیاز در وب سایت استان

لینک وب سایت دبیرخانه کشوری کامپیوتر

بخشنامه استفاده از منابع به مناطق

پوسته Mission News توسط Compete Themes.