دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تحلیل کتاب نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای (فنی و حرفه ای)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: شناسایی مشکلات کتابهای درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: تحلیل و بررسی  کتاب های درسی

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به کلیه سرگروههای استانی،تقسیم کتاب ، جمع آوری و بررسی  ارسال به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان آذر ماه ۱۳۹۷

امتیاز: ۱۰ 

شیوه نامه و شرح فعالیت:

با توجه به تغییر کتاب و پودمانی شدن آن ، به منظور شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی جهت بهبود و ارتقاء سطح علمی و آموزشی ، گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود و طبق تقسیم بندی دبیرخانه کشوری کامپیوتر اقدام به تحلیل کتاب ” نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای” مربوط به پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار  با کد  ۲۱۰۲۸۸ نموده است.

ضمنا اسامی هنرآموزانی که در این زمینه با گروه کامپیوتر همکاری نمودند به شرح ذیل می باشد :

۱- آقای مهندس محمد رضا پور کیخایی

۲- آقای مهندس محمدرحیم سپاهی

۳- خانم مهندس طیبه حداد

۴- خانم مهندس زهرا نبی زاده سرابندی

۵- خانم مهندس اعظم طالب روحی

صمیمانه از همکاری این عزیزان کمال تشکر را داریم.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.