دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تحلیل استاندارد (کاردانش)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: شناسایی مشکلات استانداردهای آموزش مهارت و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: تحلیل و بررسی  استانداردهای آموزش مهارت

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به مناطق، گردآوری و جمع بندی آثار، تجمیع نظرات و تحلیل آن ها و ارسال به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان دی ماه ۱۳۹۷

امتیاز: ۱۰ 

شیوه نامه و شرح فعالیت:

با توجه به تغییر چندین رشته در پایه دهم رشته های کاردانش از قبیل رشته مهارتی تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) به جای رشته تولید محتوای الکترونیکی و تغییر استاندارهای موجود این رشته، گروه کامپیوتر کاردانش سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود و طبق تقسیم بندی دبیرخانه کشوری کامپیوتر اقدام به تحلیل بخش ” کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم ArcSoft Media Converter” مربوط به “استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی” با کد ملی آموزش شغل ۱-۰۰۰-۰۰۵-۰۵۳-۲-۷۳۲۱ نموده است.

هنرآموزان محترم می توانند با مراجعه به بخش تعیین شده از استاندارد فوق الذکر، طبق فرم مصوب اقدام به تحلیل استاندارد نمایند و فایل نهایی را حداکثر تا تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ به ایمیل گروه به نشانی dck.sbk@medu.ir و یا آی دی تلگرام SHAHBAKHSH90@ (سرکار خانم مهندس شه بخش) و یا فرم دریافت تحلیل ارسال نمایند. بدیهی است به تحلیل های رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. گروه آموزشی کامپیوتر کاردانش استان پس از جمع بندی تحلیل های همکاران را به دبیرخانه کشوری کامپیوتر ارسال خواهد کرد. خاطر نشان می شود هنرآموزانی که بهترین تحلیل ها را انجام دهند علاوه بر دریافت ۱۰ امتیاز این بند از امتیاز تقدیر کتبی استانی برخوردار خواهند شد.

صفحهکار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم ArcSoft Media Converter مربوط به “استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی

فرم تحلیل کتاب و استاندارد (از آنجایی که فرم مصوب دبیرخانه جهت تحلیل کتاب نیز به کار می رود می توانید تنها قسمتهای مربوط به استاندارد را پر کنید)

لینک ارسال فرم تحلیل

پوسته Mission News توسط Compete Themes.