دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نامه های ارسالی

نامه های ارسالی سال تحصیلی۹۸-۹۷

ردیف شماره تاریخ موضوع پیوست
۱ ۴۹۰۰/۱۵۰۰۷۴/۴۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ تغییر کتاب دانش فنی پایه فایل کتاب دانش فنی چاپ ۹۷
۲ ۴۹۰۰/۱۴۸۶۲۳/۴۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی فایل زمانبندی کارگاهها در سال ۹۷
۳ ۴۹۰۰/۱۴۸۶۲۳/۵۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ دوره آموزشی
۴ ۴۹۰۰/۱۵۴۱۷۷/۴۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ثبت مشخصات و اعلام منابع آموزشی مورد نیاز
۵ ۴۹۰۰/۱۵۴۶۵۷/۴۳۷ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۹۷ ارسال برنامه عملیاتی برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۸-۹۷
۶ ۴۹۰۰/۱۵۵۳۶۸/۴۳۷
۰۹ /۱۰ /۱۳۹۷
تهیه بانک سوال
۷ ۴۹۰۰/۱۵۵۸۴۳/۴۳۷ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۷ مسابقه تولید محتوای الکترونیکی شیوه نامه
۸ ۴۹۰۰/۱۶۰۶۱۳/۴۳۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
طرح هاو ایده های خلاقانه

۹ ۴۹۰۰/۱۶۲۳۳۸/۴۳۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ برگزاری آزمون آنلاین
۱۰ ۴۹۰۰/۱۶۶۹۶۶/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ جشنواره الگوهای برتر تدریس شیوه نامه

صفحه: 1 2 3 4 5

پوسته Mission News توسط Compete Themes.