دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فنی و حرفه ای

استانداردها و راهنمای دروس

جدول درس

ابزار نمره دهی کارگاه های پایه های دهم و یازدهم مبتنی بر شایستگی (Excel)

 

کتاب های درسی تخصصی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

  ربات منابع دروس، شامل کتب درسی، فیلم ها و ارزشیابی ها

راهنمای هنرآموز

فیلم های راهنمای هنرآموز

کانال های محتوای درسی (کتاب، فیلم های آموزشی و رسانه های دیجیتال)

پایه دهم

 

پایه یازدهم

 

پایه دوازدهم

 

نرم افزار های مورد نیاز

پایه دهم:

CPU-Z Captivate 9 Autodesk Autocad 2015 Microsoft Windows 10
SnagIt 13 Swish Max 4.0 Proshow Gold 6 Microsoft Office 2016
Visual Studio Express 2012 Adobe Illustrator CC

پایه یازدهم

mysql 5.7.14 DREAMWEAVER cc 2014 Microsoft Office 2016
apache2.4.23 wampserver 3.0.6 Visual Studio Express 2012

پایه دوازدهم

 

Windows 10

viso2016

Windows server 2012

wifi chanel scanner

wiscan

winbox

xamp v7.2.10

mobile app

WIFI Analyzer

Fing

Hik-connect

MicroTik-routerOS

Nettools v 5.0.70

Persta shop 1.7

Ping Tester Pro v9.52

SADP v3.0.0.10

VmWare Workstation 12

VSplayer v7.3.0

Wamp server 3.1.3

َAcunetix v11

Advanced IP Scanner v2.5

BandWith Calculator v2.0.0.3

Cisco Packet Tracer 7.1.1

DiskCalculator v2.0.0.3

Ip video system Design tool

iVMS 4200

loic 1.0.7.0

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.