دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استانداردهای شاخه کاردانش

با سلام

قابل توجه هنرآموزان کامپیوتر که به تازگی وارد بدنه آموزش و پرورش شدند می رساند، مرجع و مبنای تدریس مهارت ها در شاخه کاردانش فقط و فقط استانداردهای مربوطه می باشد. هر گونه کتاب ( درسی و کمک درسی) جنبه کمک آموزشی داشته و نباید ملاک تدریس و بودجه بندی و بارم بندی قرار گیرد. ( استانداردها در منوی بالای سایت در دسترس هستند)

هنرآموزان کامپیوتر موظند ضمن مطالعه دقیق استاندارد مهارت، نسبت به تهیه طرح درس روزانه و سالانه با توجه به برنامه درسی هنرستان اقدام نمایند و طبق آن تدریس خود را برنامه ریزی و شروع نمایند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.