دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری آزمون آنلاین استانی

گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش سیستان و بلوچستان در راستای برنامه عملیاتی خود، در نظر دارد آزمون آنلاین استانی از کتاب “تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، سه پودمان اول” و استاندارد “طراح امور گرافیکی با رایانهبرگزار نماید. هنرآموزان محترم شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر استان می توانند طبق زمانبندی جدول ذیل نسبت به شرکت در این آزمون اقدام نمایند.

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون ساعت آزمون بازه ثبت نام در آزمون
۱ طراح امور گرافیکی با رایانه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ الی ۱۴ ۴ اسفند الی ۹ اسفند
۲ سه پودمان اول تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ الی ۱۴ ۱۱ اسفند الی  ۱۶ اسفند

افراد مجاز به شرکت در آزمون: هنرآموزان و سرپرستان بخش شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر استان

نحوه ثبت نام: ثبت مشخصات در فرم ثبت نام  ( فرم ثبت نام در آزمون طراح امور گرافیکی با رایانه) ( فرم ثبت نام در آزمون تجارت الکترونیک و امنیت شبکه)

لینک آزمون:  http://azmoon.sbedu.ir (نام کاربری و کلمه عبور همان کد پرسنلی که در فرم ثبت نام وارد شده، می باشد)

نفرات برتر آزمون طراح امور گرافیکی با رایانه : لینک خبر (جدید)

نفرات برتر آزمون تجارت الکترونیک و امنیت شبکه: لینک خبر (جدید)

ضمناً از نفرات برتر این آزمون ها تقدیر کتبی به عمل خواهد آمد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.