دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاه آموزشی “آشنایی با شتاب دهنده ها و بازدید از پارک علم و فناوری”

باسلام

 بدینوسیله به اطلاع هنر آموزان محترم کامپیوتر شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش می رساند جلسه و کارگاه آموزشی با عنوان” آشنایی با شتاب دهنده ها و بازدید از پارک علم و فناوری” در تاریخ پنج شنبه  ۹۷/۹/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در محل کافه فناوری به آدرس خیابان دانشگاه نبش دانشگاه ۱۰ برگزار می گردد.هدف از این کارگاه آشنایی با فعالیت  پارک علم وفناوری واستارت آپ ها می باشد. همچنین با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات  جلسه ای نیز با محوریت طراحی سوال استاندارد  برگزار می گردد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.