دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تکمیل بانک اطلاعاتی تخصصی هنرآموزان رشته کامپیوتر

به اطلاع کلیه هنرآموزان کامپیوتر میرساند:

دبیرخانه کشوری کامپیوتر قصد دارد بانک اطلاعاتی تخصصی از هنرآموزان کامپیوتر سراسر کشور ایجاد نماید. از این بانک اطلاعاتی در مواقع لزوم از جمله برگزاری کارگاه ، ضمن خدمت و شناسایی افراد توانمند و … استفاده خواهد شد. هنرآموزان محترم جهت تکمیل فرم مربوطه پس از مراجعه به وبسایت دبیرخانه طبق دستورالعمل نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

لینک دستورالعمل      لینک ورود به فرم ثبت نام

پوسته Mission News توسط Compete Themes.