دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شیوه اجرای تدریس کتب پایه های فنی و حرفه ای

درود و ادب خدمت همکاران محترم،

شیوه اجرای دروس سه پایه دهم تا دوازدهم در شاخه فنی و حرفه ای از  امسال(۹۷-۹۸) به توازی انجام خواهد شد. توجه بفرمایید که سیستم ثبت نمرات پودمان ها  از امسال تغییر پیدا کرده و تمام دروس باید به موازات ثبت نمره شود.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.