دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاه آموزشی آزمون سازی الکترونیکی

در این کارگاه که درروز پنج شنبه ۹۶/۱۰/۷در محل گروههای آموزشی استان برگزار شد آزمون سازی الکترونیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

خلاصه مطالب کارگاه آموزشی آزمون سازی الکترونیکی به قرار زیر می باشد :

 

  • معرفی چند نرم افزاری آزمون ساز محبوب
  • مروری بر آموزش نرم افزاریNet support school
  • معرفی نرم افزارآزمون ساز  Net support school test designeer
  • ساخت انواع آزمون (چهارگزینه ای،چهازگزینه ای،جای خالی ،صحیح و غلط،…به کمک این نرم افزار
  • تولید خروجی آزمون این نرم افزار
  • چگونگی بارگذاری آزمون برروی سیستم دانش آموز و مشاهده نتیجه آزمون.

 

           

پوسته Mission News توسط Compete Themes.