دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری کارگاه آموزشی “آزمون سازی الکترونیکی”

با سلام

گروه آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان “آزمون سازی الکترونیکی” در روز پنجشنبه مورخ ۷/ ۱۰/ ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل گروههای آموزشی برگزار نماید. از کلیه هنرآموزان محترم دعوت می شود در این کارگاه حضور بعمل رسانند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.