دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاه آموزشی نقشه کشی فنی رایانه ای

با سلام و احترام، گروه آموزشی رایانه فنی و حرفه ای و کاردانش استان در نظر دارد کارگاه آموزشی درس نقشه کشی فنی رایانه ای را بصورت مجازی برای هنرآموزان کامپیوتر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش استان برگزار نماید. علاقه مندان می توانند پس از دریافت ویدئوهای مروبط به کارگاه از ادامه مطلب ،تصویر نمونه تمرین عملی خواسته شده  را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخه ۱۲/ ۸/ ۹۵  به نشانی پست الکترونیکی dck.sbf@medu.ir ارسال نمایند.

*لازم به ذکر است برای هنرآموزان شاغل در استان سیستان و بلوچستان که در موعد مقرر  نمونه تمرین مذکور را به آدرس فوق ارسال نمایند ،گواهی شرکت در کارگاه آموزشی صادر و به اداره محل خدمتشان ارسال خواهد شد.

ویدئوهای آموزشی

 ۱- بخش اول

۲- بخش دوم

۳- بخش سوم

شرح تمرین عملی

همکاران محترم باید شکل ۱۶-۱ در صفحه ۲۲ و سه نمای مربوطه در شکل ۱۷-۱ در صفحه ۲۳ کتاب درسی نقشه کشی فنی رایانه ای را مطابق روش ارایه شده در بخش سوم ویدئوی آموزشی بر روی کاغذ A4 رسم نموده نمایند و تصویر آن را تا مورخه ۱۲/ ۰۸/ ۹۵ به نشانی پست الکترونیکی dck.sbf@meud.ir ارسال نمایند.

پیشنهاد می شود برای جلوگیری از گم شدن نمونه ارسالی در عنوان نامه عبارت «کارگاه آموزشی نقشه کشی» نوشته شود.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.