دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش

سرفصل های تدریس مهارت کاربر Adobe Premier با کد ۹۱-۱۵/۱۲ ف.هـ

با توجه به توزیع کتاب میکس رایانه ای در پایه ۱۲ رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای جهت تدریس مهارت کاربر Adobe Premier با کد ۹۱-۱۵/۱۲ ف.هـ به اطلاع می رساند تنها مباحث مربوط به نرم افزار Adobe Premier که از فصل ۱۲ تا انتهای کتاب می باشد بایستی تدریس شود و از تدریس بخش های مربوط به نرم افزارهای Snagit و Adobe Audition خودداری گردد.

لازم به تذکر است این کتاب در پایه یازدهم رشته تولید محتوای الکترونیکی مهارت کاربر میکس صدا و تصویر کد ۸۷-۱۵/۵ ف.هـ بایستی به طور کامل تدریس شود.

استاندارهای رشته های مهارتی تولید محتوا و انیمیشن و تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

استاندارهای رشته مهارتی تتولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) متولی سازمان فنی و حرفه ای که در پایه دهم جایگزین رشته تولید محتوای الکترونیکی با کد(۱-۶۲۷۲)  متولی وزارت ارشاد شده است.

۶۱۳۴-شهروند الکترونیکی  ۶۱۵۳-کاربر رایانه  ۶۱۵۴-کاربر نرم افزار اداری  ۷۸۹۷-تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی 

۷۹۰۰-کاربر گرافیکی محتوای آموزشی  ۷۹۰۱-محتواساز آموزش الکترونیکی

استاندارهای رشته مهارتی تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای که در پایه دهم جایگزین رشته طراحی و توسعه صفحات وب با کد(۱-۶۲۷۳) متولی وزارت ارشاد شده است.

۶۱۳۴-شهروند الکترونیکی  ۶۱۵۳-کاربر رایانه  ۶۱۵۴-کاربر نرم افزار اداری

۷۹۰۲-تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

۷۹۰۴-توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MYSql

۷۹۰۵-توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با WordPress

تغییر کد سه رشته مهارتی شاخه کاردانش در پایه دهم

با توجه به اطلاعیه مندرج در سایت دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش وزارت متبوع ، اعلام میگردد از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ , رشته های مهارتی مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده باکد(۶۱۷۶۱) ، تولید محتوا و انیمیشن با کد(۶۲۳۳۳) و تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد(۶۱۴۰۲) متولی سازمان فنی و حرفه ای به ترتیب جایگزین رشته های مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده با کد (۱-۶۱۶۹) ، تولید محتوای الکترونیکی با کد(۱-۶۲۷۲) و طراحی و توسعه صفحات وب با کد(۱-۶۲۷۳) متولی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد . لذا شایسته است مدیران محترم ترتیبی اتخاذ دهند هنرجویان پایه دهم در کد رشته های جدید ثبت نام گردند . لازم به ذکر است هنرجویان پایه های یازدهم و دوازدهم در کد رشته های قبلی خود ادامه تحصیل خواهند داد .

منبع : پورتال اداره آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش سیستان و بلوچستان

پوسته Mission News توسط Compete Themes.